Navigacija

Radio Pirot

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Pirot
Naziv pružaoca medijske usluge Javno preduzeće RADIO PIROT, Pirot
Broj dozvole 185/2008
Datum 18. avgust 2008.
Matični broj 20156813
Sedište i adresa pravnog lica Trg pirotskih oslobodilaca 30, Pirot
Ovlašćeno lice za zastupanje Olivera Kitanović
Glavni i odgovorni urednik Olivera Kitanović
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština opštine Pirot-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 39/Pirot
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 17. februar 2016.
Back to top