Navigacija

Radio Mladenovac

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Mladenovac
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA MLADENOVAC d.o.o. Mladenovac
Broj dozvole 213/2008-3
Datum 10. mart 2014.
Matični broj 17569325
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Petra I 175, Mladenovac
Ovlašćeno lice za zastupanje Predrag Aleksandrić v.d. direktora
Glavni i odgovorni urednik Miloš Maslarić
Vlasnička struktura PMU 1.Dejan Aleksandrić-9,86% 2.Janko Malešević-4,93% 3.Akcionarski fond ad, Beograd-14,8% 4.Agencija za privatizaciju RS, Beograd-70,41%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 93/Mladenovac
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 6. januar 2016.
Back to top