Navigacija

Radio Despotovac

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Despotovac
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO STANICA DESPOTOVAC d.o.o. Despotovac
Broj dozvole 220/2008-5
Datum 6. mart 2013.
Matični broj 17104209
Sedište i adresa pravnog lica Despota Stefana Lazarevića 2, Despotovac
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladan Gicić
Glavni i odgovorni urednik Vladan Gicić
Vlasnička struktura PMU 1.Agencija za privatizaciju RS, Beograd-70% 2.Akcionarski fond RS, Beograd-30%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 112/Despotovac
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 11. februar 2016.
Back to top