Navigacija

Radio Pozitiv

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Pozitiv
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO POZITIV d.o.o. Jagodina
Broj dozvole 224/2008
Datum 18. avgust 2008.
Matični broj 20239298
Sedište i adresa pravnog lica Kneza Lazara L-1/16, Jagodina
Ovlašćeno lice za zastupanje Darko Petković
Glavni i odgovorni urednik Maja Aleksić
Vlasnička struktura PMU 1.Darko Petković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 118/Jagodina
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 10. novembar 2009.
Back to top