Navigacija

Radio Paraćin

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Paraćin
Naziv pružaoca medijske usluge Radio-novinsko javno preduzeće PARAĆIN, Paraćin
Broj dozvole 230/2008-1
Datum 30. jun 2014.
Matični broj 07832699
Sedište i adresa pravnog lica Nikole Pašića bb, Paraćin
Ovlašćeno lice za zastupanje Slobodan Tanić
Glavni i odgovorni urednik Marina Sazdanović
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština opštine Paraćin-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 137/Paraćin
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 7. oktobar 2015.
Back to top