Navigacija

Radio Jasenica

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Jasenica
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo RADIO TELEVIZIJA JASENICA a.d. Smederevska Palanka
Broj dozvole 231/2008-1
Datum 25. februar 2009.
Matični broj 07238207
Sedište i adresa pravnog lica Francuska 9/9, Smederevska Palanka
Ovlašćeno lice za zastupanje Vesna Veljović
Glavni i odgovorni urednik Igor Đokić
Vlasnička struktura PMU 1.Akcijski kapital-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 147/Smederevska Palanka
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 10. novembar 2009.
Back to top