Navigacija

Radio Drina

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Drina
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO DRINA d.o.o. Mali Zvornik
Broj dozvole 250/2008-3
Datum 20. februar 2013.
Matični broj 17315811
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Petra I 8, Mali Zvornik
Ovlašćeno lice za zastupanje Ljiljana Ristanović
Glavni i odgovorni urednik Ljiljana Ristanović
Vlasnička struktura PMU 1.Tehnogradnja doo, Novi Sad-15% 2.Ljiljana Ristanović-7,5 3.Akcionarski fond RS-7,5% 4.Agencija za privatizaciju RS, Beograd-70%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 198/Mali Zvornik
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 11. februar 2016.
Back to top