Navigacija

Radio Opanak

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Opanak
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću RADIO OPANAK, Mionica
Broj dozvole 251/2008
Datum 18. avgust 2008.
Matični broj 20103655
Sedište i adresa pravnog lica dr Jove Aleksić 12, Mionica
Ovlašćeno lice za zastupanje Milan Matić
Glavni i odgovorni urednik Slaviša Marković
Vlasnička struktura PMU 1.Vojvodinaput ad, Subotica-80% 2.YU Eco doo, Subotica-10% 3.Kulturni centar Mionica-10%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 199/Mionica
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 18. jul 2012.
Back to top