Navigacija

Karlovački Radio

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Karlovački Radio
Naziv pružaoca medijske usluge KARLOVAČKA RADIOTELEVIZIJA d.o.o. Sremski Karlovci
Broj dozvole 273/2008
Datum 18. avgust 2008.
Matični broj 20299177
Sedište i adresa pravnog lica Stražilovska 1, Sremski Karlovci
Ovlašćeno lice za zastupanje Petar Jovanović
Glavni i odgovorni urednik Petar Jovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Petar Jovanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 266/Sremski Karlovci
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 5. novembar 2011.
Back to top