Navigacija

Radio 95,6

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio 95,6
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju elektronskih uređaja i usluge FREERADIOLINK d.o.o. Niš
Broj dozvole 278/2008
Datum 1. decembar 2008.
Matični broj 20160543
Sedište i adresa pravnog lica Vojvode Tankosića 18, Niš
Ovlašćeno lice za zastupanje Julija Blagojević
Glavni i odgovorni urednik Julija Blagojević
Vlasnička struktura PMU 1.Julija Blagojević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 31/Niš
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 31. januar 2014.
Back to top