Navigacija

Radio Trgovište

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Trgovište
Naziv pružaoca medijske usluge Ortačko društvo za proizvodnju, radio-difuziju i trgovinu SPEKTAR PLUS o.d. Trgovište
Broj dozvole 286/2008
Datum 1. decembar 2008.
Matični broj 17507486
Sedište i adresa pravnog lica 15.septembra 1, Trgovište
Ovlašćeno lice za zastupanje Darko Tomić
Glavni i odgovorni urednik Tijana Tomić
Vlasnička struktura PMU 1.Darko Tomić 2.Stojan Tomić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 48/Trgovište
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 1. februar 2014.
Back to top