Navigacija

Radio VG4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio VG4
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA VG-4 d.o.o. Knjaževac
Broj dozvole 292/2008
Datum 1. decembar 2008.
Matični broj 07314051
Sedište i adresa pravnog lica Cara Dušana 29, Knjaževac
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Vesić
Glavni i odgovorni urednik Milena Miletić
Vlasnička struktura PMU 1.Vitomir Simić-70% 2.Državni kapital-30%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 77/Knjaževac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 8. novembar 2009.
Back to top