Navigacija

Radio Lazarevac

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Lazarevac
Naziv pružaoca medijske usluge Javno preduzeće za informisanje RADIO LAZAREVAC sa potpunom odgovornošću, Lazarevac
Broj dozvole 300/2008-2
Datum 10. april 2014.
Matični broj 17061259
Sedište i adresa pravnog lica Karađorđeva 20, Lazarevac
Ovlašćeno lice za zastupanje Gordana Popović v.d.direktora
Glavni i odgovorni urednik Ivana Ivanović
Vlasnička struktura PMU 1.Opština Lazarevac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 92/Lazarevac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 11. mart 2016.

Izrečene mere

Opomena

Radio Lazarevac

Javno preduzeće za informisanje RADIO LAZAREVAC sa potpunom odgovornošću, Lazarevac

07-2629/14/16-176 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top