Navigacija

Radio Obrenovac

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Obrenovac
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno preduzeće RADIO OBRENOVAC d.o.o. Obrenovac
Broj dozvole 301/2008-2
Datum 30. novembar 2012.
Matični broj 20213116
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Aleksandra I/63, Obrenovac
Ovlašćeno lice za zastupanje Valentina Pešović
Glavni i odgovorni urednik Verica Nikolić
Vlasnička struktura PMU 1.Agencija za privatizaciju, Beograd-70% 2.Akcionarski fond ad, Beograd-30%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 95/Obrenovac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 10. mart 2016.
Back to top