Navigacija

Radio Petrovac

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Petrovac
Naziv pružaoca medijske usluge Javno radiodifuzno i tv preduzeće PETROVAC NA MLAVI, Petrovac na Mlavi
Broj dozvole 327/2008-1
Datum 18. januar 2013.
Matični broj 07631383
Sedište i adresa pravnog lica Bate Bulića bb, Petrovac na Mlavi
Ovlašćeno lice za zastupanje Raša Stojanović
Glavni i odgovorni urednik Novak Marković
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština opštine Petrovac na Mlavi-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 139/Petrovac na Mlavi
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 14. mart 2016.
Back to top