Navigacija

Radio Top

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Top
Naziv pružaoca medijske usluge MEDIA SYSTEM o.d. Pojate
Broj dozvole 332/2008
Datum 30. jul 2013.
Matični broj 17287672
Sedište i adresa pravnog lica Radnička 10, Pojate
Ovlašćeno lice za zastupanje Ljubiša Bogdanović
Glavni i odgovorni urednik Ljubiša Bogdanović
Vlasnička struktura PMU 1.Ljubiša Bogdanović-50% 2.Vesna Bogdanović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 144/Ražanj
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Back to top