Navigacija

Radio Luks

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Luks
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za pružanje usluga i promet LUKS društvo sa ograničenom odgovornošću, Smederevo
Broj dozvole 334/2008
Datum 1. decembar 2008.
Matični broj 07654910
Sedište i adresa pravnog lica Šalinačka bb, Smederevo
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Grujić
Glavni i odgovorni urednik Dragan Grujić
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Grujić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 151/Smederevo
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 27. jun 2012.
Back to top