Navigacija

Radio Logos

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Logos
Naziv pružaoca medijske usluge TELEVIZIJA PRAVOSLAVNE EPARHIJE ŽIČKE LOGOS, Trstenik
Broj dozvole 339/2008
Datum 1. decembar 2008.
Matični broj 17530437
Sedište i adresa pravnog lica dr.Milunovića 55, Trstenik
Ovlašćeno lice za zastupanje Miroljub Radosavljević
Glavni i odgovorni urednik Dragana Rajović
Vlasnička struktura PMU 1.Srpska pravoslavna crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 157/Trstenik
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 27. jun 2013.
Back to top