Navigacija

Radio Vrnjačka Banja 90,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Vrnjačka Banja 90,5
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA VRNJAČKA BANJA d.o.o., Vrnjačka Banja
Broj dozvole 341/2008-5
Datum 2. avgust 2021.
Matični broj 17019864
PIB 100918970
Sedište i adresa pravnog lica Cara Dušana 2, Vrnjačka Banja
Telefon 036/204-380, 065/505-0905
Elektronska pošta danejedan007@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dane Stanojčić
Glavni i odgovorni urednik Milena Zisk
Vlasnička struktura PMU 1.Vita Asistent d.o.o., Novi Sad-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 161/Vrnjačka Banja
Period važenja 23. decembar 2008. — 23. decembar 2024.
Back to top