Navigacija

Radio 033

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio 033
Naziv pružaoca medijske usluge Prometno i uslužno d.o.o. LINKS, Prijepolje
Broj dozvole 346/2008-1
Datum 11. decembar 2012.
Matični broj 17546015
Sedište i adresa pravnog lica Rifata Burdževića-Trša 20, Prijepolje
Ovlašćeno lice za zastupanje Dženan Čičić
Glavni i odgovorni urednik Dalibor Tomašević
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Pjanović-50,55 2.Dženan Čičić-49,45
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 181/Prijepolje
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 6. novembar 2013.
Back to top