Navigacija

Radio City NK

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio City NK
Naziv pružaoca medijske usluge ARNOVLJEV SLOBODAN I ORTAK o.d. Novi Kneževac
Broj dozvole 368/2008
Datum 1. decembar 2008.
Matični broj 08796394
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Petra I Karađorđevića 21, Novi Kneževac
Ovlašćeno lice za zastupanje Slobodan Arnovljev
Glavni i odgovorni urednik Valerija Kermeci
Vlasnička struktura PMU 1.Slobodan Arnovljev-50% 2.Mirjana Arnovljev-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Medijske usluge u celosti posvećene televizijskoj prodaji ili samopromociji
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 224/Novi Kneževac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 22. maj 2009.
Back to top