Navigacija

Radio Kan

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Kan
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za radio difuziju i usluge PETKAN KAN d.o.o. Petrovac na Mlavi
Broj dozvole 404/2008
Datum 1. decembar 2008.
Matični broj 17553640
Sedište i adresa pravnog lica Melnica bb, Petrovac na Mlavi
Ovlašćeno lice za zastupanje Milorad Petković
Glavni i odgovorni urednik Leon Jović
Vlasnička struktura PMU 1.Milorad Petković-50% 2.Dobrica Petković-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 8/Majdanpek, Kučevo
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 31. jul 2012.
Back to top