Navigacija

TV Top 3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Top 3
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za propagandu, marketing i eksport-import TOP 3 d.o.o. Prokuplje
Broj dozvole 405/2009
Datum 10. jul 2009.
Matični broj 17182951
Sedište i adresa pravnog lica Jug Bogdanova 119, Prokuplje
Ovlašćeno lice za zastupanje Ratomirka Radovanović
Glavni i odgovorni urednik Ratomirka Radovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Ratomirka Radovanović-50% 2.Milan Neškov-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 30/Prokuplje
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2017.
Datum brisanja dozvole 7. decembar 2011.
Back to top