Navigacija

TV 24

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV 24
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za posredovanje, trgovinu i usluge R-24 d.o.o. Beograd
Broj dozvole 408/2009
Datum 10. jul 2009.
Matični broj 20234164
Sedište i adresa pravnog lica Učitelja Miloša Jankovića 10, Beograd (adresa za dostavu pošte Lomina 5, Beograd)
Ovlašćeno lice za zastupanje Čedomir Tasovac
Glavni i odgovorni urednik Čedomir Tasovac
Vlasnička struktura PMU 1.Čedomir Tasovac-50% 2.Zoran Majdak-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 59/Barajevo
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2017.
Datum brisanja dozvole 12. jul 2012.
Back to top