Navigacija

TV S

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV S
Naziv pružaoca medijske usluge TELEVIZIJA S d.o.o. Beograd
Broj dozvole 409/2009
Datum 10. jul 2009.
Matični broj 17545205
Sedište i adresa pravnog lica Beogradskog bataljona 57, Beograd
Ovlašćeno lice za zastupanje Predrag Anđelković
Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković
Vlasnička struktura PMU 1.S Media Team doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 95/Varvarin
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2017.
Datum brisanja dozvole 9. april 2015.
Back to top