Navigacija

Radio Joker

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Joker
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO DŽOKER d.o.o. Velika Plana
Broj dozvole 422/2009-1
Datum 2. septembar 2013.
Matični broj 17226606
Sedište i adresa pravnog lica Miloša Velikog 83a, Velika Plana
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelica Pavlović
Glavni i odgovorni urednik Jelica Pavlović
Vlasnička struktura PMU 1.Jelica Pavlović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 277/Velika Plana
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2017.
Datum brisanja dozvole 12. avgust 2014.
Back to top