Navigacija

Bubonja radio

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Bubonja radio
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge BUBONJA JUNIOR d.o.o. Ljig
Broj dozvole 426/2009
Datum 10. jul 2009.
Matični broj 20384557
Sedište i adresa pravnog lica Liplje bb, Ljig
Ovlašćeno lice za zastupanje Rade Vesić
Glavni i odgovorni urednik Rade Vesić
Vlasnička struktura PMU 1.Rade Vesić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 192/Ljig
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2017.
Datum brisanja dozvole 18. jul 2014.
Back to top