Navigacija

Televizija Jerina

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Televizija Jerina
Naziv pružaoca medijske usluge TELEVIZIJA JERINA o.d. Smederevo
Broj dozvole 437/2009
Datum 21. septembar 2009.
Matični broj 17551132
Sedište i adresa pravnog lica Goranska bb, Smederevo
Ovlašćeno lice za zastupanje Dobrivoje Dimić
Glavni i odgovorni urednik Vasa Bojčić
Vlasnička struktura PMU 1.Dobrivoje Dimić 2.Koviljka Kitanovska
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 91/Smederevo
Period važenja 21. septembar 2009. — 21. septembar 2017.
Datum brisanja dozvole 16. avgust 2012.
Back to top