Navigacija

Radio Leskovac

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Leskovac
Naziv pružaoca medijske usluge Javno Preduzeće RADIO LESKOVAC, Leskovac
Broj dozvole 444/2010-5
Datum 10. decembar 2014.
Matični broj 07207255
Sedište i adresa pravnog lica Masarikov trg 7, Leskovac
Ovlašćeno lice za zastupanje Bratislav Ilić
Glavni i odgovorni urednik Bratislav Ilić
Vlasnička struktura PMU 1.Grad Leskovac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje Regiona-Rr 25/Leskovac, Lebane, Vlasotince, Bojnik, Medveđa
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2018.
Datum brisanja dozvole 25. februar 2016.
Back to top