Navigacija

TV Oxygen

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Oxygen
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje građana RAZUM, Niš
Broj dozvole 447/2010
Datum 11. januar 2010.
Matični broj 17731980
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Cara Konstantina 45/4, Niš
Ovlašćeno lice za zastupanje Dejan Mitić
Glavni i odgovorni urednik Dejan Mitić
Vlasnička struktura PMU 1.Dejan Mitić 2.Lana Mitić 3.Lidija Stanković 4.Zoran Stanković 5.Miloš Stanković 6.Dragoslava Lazarevska 7.Tanja Tricković 8.Ivana Stefanović 9.Aleksandra Radenković 10.Danijela Arežina
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 9/Gadžin Han
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2018.
Datum brisanja dozvole 21. avgust 2012.
Back to top