Navigacija

TV Evropa

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Evropa
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za radio i televizijske aktivnosti TELEVIZIJA EVROPA d.o.o. Ćuprija
Broj dozvole 453/2010-1
Datum 4. april 2012.
Matični broj 20445645
Sedište i adresa pravnog lica Zelena pijaca bb, Ćuprija
Ovlašćeno lice za zastupanje Hristos Aleksopoulos
Glavni i odgovorni urednik Hristos Aleksopoulos
Vlasnička struktura PMU 1.Hristos AleksopoulosS-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 73/Ćuprija
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2018.
Datum brisanja dozvole 5. jun 2012.
Back to top