Navigacija

Radio Gruža 95,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Gruža 95,4
Naziv pružaoca medijske usluge GRUŽA MEDIJA društvo sa ograničenom odgovornošću, Knić
Broj dozvole 458/2010-2
Datum 14. februar 2014.
Matični broj 20929073
Sedište i adresa pravnog lica Bare bb, Bare
Ovlašćeno lice za zastupanje Nebojša Milić
Glavni i odgovorni urednik Nebojša Milić
Vlasnička struktura PMU 1.Nebojša Milić-95% 2.Nebojša Ristić-5%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno Područje-Lr 119/Knić
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2018.
Datum brisanja dozvole 16. jun 2015.
Back to top