Navigacija

Radio Požarevac

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Požarevac
Naziv pružaoca medijske usluge Javno radio-difuno preduzeće RADIO POŽAREVAC, Požarevac
Broj dozvole 466/2010-4
Datum 14. jul 2015.
Matični broj 20153113
Sedište i adresa pravnog lica Takovska 5, Požarevac
Ovlašćeno lice za zastupanje Svetomir Mirković v.d.direktora
Glavni i odgovorni urednik Svetomir Mirković v.d.glodura
Vlasnička struktura PMU 1.Grad Požarevac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 28/Požarevac, Smederevo, Kovin, Malo Crniće, Žagubica
Period važenja 12. februar 2010. — 12. februar 2018.
Datum brisanja dozvole 15. mart 2016.
Back to top