Navigacija

Radio Truba

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Truba
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću LEWIS TAXI, Čačak
Broj dozvole 499/2011
Datum 26. decembar 2011.
Matični broj 20554657
Sedište i adresa pravnog lica Kulinovci bb, Čačak
Ovlašćeno lice za zastupanje Marija Zlatić
Glavni i odgovorni urednik Marija Zlatić
Vlasnička struktura PMU 1.Radovan Zlatić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 288/Guča
Period važenja 10. januar 2012. — 10. januar 2020.
Datum brisanja dozvole 14. januar 2015.
Back to top