Navigacija

Art TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Art TV
Naziv pružaoca medijske usluge Art television-kanal kulture d.o.o. Beograd
Broj dozvole K6
Datum 28. septembar 2011.
Sedište i adresa pravnog lica Vladete Kovačevića 6, Beograd
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 28. septembar 2011. — 28. septembar 2019.
Datum brisanja dozvole 30. mart 2013.
Back to top