Navigacija

TV Media System

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Media System
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO OMEGA d.o.o. Bačka Topola
Broj dozvole K30
Datum 21. oktobar 2011.
Sedište i adresa pravnog lica Maršala Tita 77, Bačka Topola
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. oktobar 2011. — 21. oktobar 2017.
Datum brisanja dozvole 22. novembar 2013.
Back to top