Navigacija

TV Čačak

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Čačak
Naziv pružaoca medijske usluge Akcionarsko društvo TV ČAČAK, Čačak
Broj dozvole K65
Datum 7. decembar 2011.
Sedište i adresa pravnog lica Župana Stracimira 35/2, Čačak
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2019.
Datum brisanja dozvole 1. april 2014.
Back to top