Navigacija

TV Ćuprija

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Ćuprija
Naziv pružaoca medijske usluge Javno preduzeće RADIO TELEVIZIJA ĆUPRIJA, Ćuprija
Broj dozvole K66
Datum 7. decembar 2011.
Sedište i adresa pravnog lica Cara Lazara 3/2, Ćuprija
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2019.
Datum brisanja dozvole 5. april 2016.
Back to top