Navigacija

Puls

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Puls
Naziv pružaoca medijske usluge NEVLADINA ORGANIZACIJA PULS, Šilovo
Broj dozvole K191
Datum 15. jul 2014.
Sedište i adresa pravnog lica Šilovo bb, Gnjilane
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 15. jul 2014. — 15. jul 2022.
Datum brisanja dozvole 6. april 2016.
Back to top