Navigacija

TV Info 24 plus

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Info 24 plus
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge KLIK-KOMERC d.o.o., Gornji Milanovac
Broj dozvole K244-3
Datum 26. februar 2021.
Matični broj 06957153
PIB 100500773
Sedište i adresa pravnog lica Trg Kneza Mihaila 1, Gornji Milanovac (adresa za prijem pošte Beogradska 16, Zemun)
Telefon 063/355-553
Elektronska pošta office@info24.rs
Veb sajt www.info24.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Milutinović
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Milutinović
Vlasnička struktura PMU 1.Televizija GM plus Cable d.o.o., Gornji Milanovac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 17. jun 2016. — 17. jun 2024.
Back to top