Navigacija

TV B92

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV B92
Naziv pružaoca medijske usluge Radio difuzno preduzeće B92 društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole K245-7
Datum 25. novembar 2022.
Matični broj 07528604
PIB 100049242
Sedište i adresa pravnog lica Ikarbus 3 Nova 19, Beograd-Zemun
Telefon 011/301-2000
Faks 011/301-2001
Elektronska pošta elektronskikontakt@b92.net
Veb sajt www.o2tv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Agatunović, Srđan Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Dragan Karadžić
Vlasnička struktura PMU 1.Astonko d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 6. jul 2016. — 6. jul 2024.
Back to top