Navigacija

TV Kanal 9

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Kanal 9
Naziv pružaoca medijske usluge D.o.o. TELEVIZIJA KANAL 9, Kragujevac
Broj dozvole K246-2
Datum 30. decembar 2019.
Matični broj 17429957
PIB 101578716
Sedište i adresa pravnog lica Miloja Pavlovića 8, Kragujevac
Telefon 034/331-509
Faks 034/337-667
Elektronska pošta milos733@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Miloš Paunović
Glavni i odgovorni urednik Ivan Janićijević
Vlasnička struktura PMU 1. Miloš Paunović-99,34% 2. Svetislav Obradović-0,14% 3. Auto Takovo doo-0,52 %
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 6. jul 2016. — 6. jul 2024.
Datum brisanja dozvole 23. februar 2023.
Back to top