Navigacija

TV VK

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV VK
Naziv pružaoca medijske usluge JET-COMPANY d.o.o. za telekomunikacije, razvoj i projektovanje, Kikinda
Broj dozvole K251
Datum 18. jul 2016.
Matični broj 08395098
PIB 101081001
Sedište i adresa pravnog lica Mihajla Pupina 11, Kikinda
Telefon 064/864-4206
Faks 0230/22-020
Elektronska pošta vktelevizija@gmail.com
Veb sajt www.rtv.vk.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Željko Lečić
Glavni i odgovorni urednik Dijana Subotički-Miletić
Vlasnička struktura PMU 1.Željko Lečić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 18. jul 2016. — 18. jul 2024.
Datum brisanja dozvole 8. februar 2018.
Back to top