Navigacija

Radio S TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S TV
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno privredno društvo RADIO S d.o.o., Beograd
Broj dozvole K252-2
Datum 12. maj 2023.
Matični broj 17488589
PIB 102954846
Sedište i adresa pravnog lica Kneza Višeslava 72, Beograd (adresa za prijem pošte Šumadijski trg 6a, Beograd)
Telefon 065/200-2441
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta s.vuletic@smedia.rs
Veb sajt www.smedia.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Predrag Anđelković
Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković
Vlasnička struktura PMU 1.AS media d.o.o., Beograd-49% 2.S Controls d.o.o., Šabac-51%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 18. jul 2016. — 18. jul 2024.
Back to top