Navigacija

Televizija Fokus

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Televizija Fokus
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge M o.d. Vranje
Broj dozvole K254
Datum 18. jul 2016.
Matični broj 17361295
PIB 102917697
Sedište i adresa pravnog lica Hercegovačka 13, Vranje
Telefon 017/420-681, 064/322-2994
Faks 017/420-681
Elektronska pošta rtvfocusvranje@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Mladenović
Glavni i odgovorni urednik Dragan Mladenović
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Mladenović 2.Jelena Mladenović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 18. jul 2016. — 18. jul 2024.
Back to top