Navigacija

NK Info

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) NK Info
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje NOVI KNEŽEVAC I OKOLINA, Novi Kneževac
Broj dozvole K255
Datum 18. jul 2016.
Matični broj 28176295
PIB 109029748
Sedište i adresa pravnog lica Srpska 125, Novi Kneževac
Telefon 063/866-3587
Elektronska pošta torokkanizsaesvideke@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Žofija Bartok
Glavni i odgovorni urednik Aniko Mihor
Vlasnička struktura PMU 1.Žofija Bartok 2.Anika Ung 3.Robert Otot 4.Udruženje Za bolji Novi Kneževac
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 18. jul 2016. — 18. jul 2024.
Datum brisanja dozvole 31. januar 2024.
Back to top