Navigacija

TV Istok

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Istok
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću ISTOK COMPANY, Salaš
Broj dozvole K261
Datum 23. septembar 2016.
Matični broj 07600623
PIB 101334896
Sedište i adresa pravnog lica Jasikovačka petlja bb, Salaš
Telefon 063/402-282
Faks 019/473-444
Elektronska pošta istokcompany@gmail.com
Veb sajt www.tvistok.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Novica Lapadatović
Glavni i odgovorni urednik Novica Lapadatović
Vlasnička struktura PMU 1.Novica Lapadatović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 23. septembar 2016. — 23. septembar 2024.
Back to top