Navigacija

Pešter TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Pešter TV
Naziv pružaoca medijske usluge INFO CENTAR d.o.o., Tutin
Broj dozvole K262-3
Datum 1. novembar 2021.
Matični broj 17425242
PIB 101346287
Sedište i adresa pravnog lica Bogoljuba Čukića 9, Tutin
Telefon 020/811-103
Faks 020/811-103
Elektronska pošta redakcija@pester.tv
Veb sajt www.pester.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Emir Hamidović
Glavni i odgovorni urednik Emir Hamidović
Vlasnička struktura PMU 1.Emir Hamidović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 23. septembar 2016. — 23. septembar 2024.
Back to top