Navigacija

TV AS

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV AS
Naziv pružaoca medijske usluge Radio difuzno društvo RADIO-TELEVIZIJA AS d.o.o. Šabac
Broj dozvole K273
Datum 12. oktobar 2016.
Matični broj 07862270
PIB 100083030
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Milana 9, Šabac
Telefon 015/341-464
Faks 015/341-465
Elektronska pošta infoas@yahoo.com
Veb sajt www.rtvas.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vesna Urošević
Glavni i odgovorni urednik Marinko Urošević
Vlasnička struktura PMU 1.Marinko Urošević-51% 2.Vesna Urošević-49%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 12. oktobar 2016. — 12. oktobar 2024.
Back to top