Navigacija

Positive radio

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Positive radio
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje INFO-NB, Novi Bečej
Broj dozvole I-0003
Datum 10. jun 2015.
Matični broj 28028512
PIB 106864853
Sedište i adresa pravnog lica Milorada Popova 1, Novi Bečej
Telefon 011/328-5863
Elektronska pošta i.gardariki@gmail.com
Veb sajt www.istokinfo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Đurić
Glavni i odgovorni urednik Zoran Đurić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top